Image

OŚWIADCZENIE PREZESA ZARZĄDU CANNABIS HOUSE

Opublikowane przez Artur w dniu 2016-04-21


W odpowiedzi na publikację zamieszczoną dnia 20 kwietnia 2016r.  na stronie http://odklamywaniemarihuany.pl/cannabis-house/  oraz na pojawiające się komentarze pragniemy wskazać, iż:

1.

Wypowiedź autora odnosi się do komentowanego materiału prasowego z lutego 2016r. i jest w swej czarującej istocie wyłącznie humorystycznym komentarzem autora na użytek okolicznościowej publikacji na blogu i jako taka zasługuje na uwagę i uznanie tym bardziej, że jej lektura może sprawić radość jakże potrzebną nam w codziennym życiu.

 

Autor w dociekliwości swej nie zadał sobie jednak trudu aby zwrócić się do Stowarzyszenia o informacje na temat autoryzacji materiału lub choćby potwierdzenia publikowanych informacji u ich źródła.

 

Odpowiedź Głównego Inspektora Farmaceutycznego na jakże sprytne wystąpienie Autora, w tym kontekście oparta jest na nieporozumieniu, a jednocześnie na niewiedzy Autora na temat obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wydawania zezwoleń.

 

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewidują możliwości wydania zezwoleń  „z góry". Podstawą wydania zezwolenia jest zawsze konkretne postępowanie administracyjne, w którym organ ocenia indywidualne okoliczności faktyczne. Uzyskanie zezwoleń jest złożonym procesem, w którym Stowarzyszenie musi najpierw wykazać, że spełnia warunki określone przepisami, co w naszym przypadku wymaga zgłoszenia określonej grupy osób, zatwierdzonego przez Policję miejsca uprawy, zatwierdzonego przez Wojewódzkiego (a nie Głównego) Inspektora planu badania, sposobu ewidencji i nadzoru nad uczestnikami, posiadania środków finansowych oraz spełnienia innych warunków określonych przepisami, z których część wymaga uzgodnienia z organem nadzoru w trakcie postępowania.

 

Być może wypowiedzi rzecznika prasowego Stowarzyszenia były sformułowane nieprecyzyjnie, za co serdecznie prosimy wszystkich o wybaczenie.

 

Prosimy jednak o uszanowanie wizerunku Stowarzyszenia i pracy osób działających na rzecz realizacji przedsięwzięcia. Najlepszym wzorcem będzie zasięganie informacji bezpośednio od władz Stowarzyszenia.

 

2.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

 

Wszelkie wpłaty od członków są ewidencjonowane przez system płatności on-line, i przeznaczane wyłącznie na udokumentowane wydatki Stowarzyszenia (lokale, wynagrodzenia, materiały, podstawowe rachunki związane z działalnością statutową, w tym np. usługi księgowe). Na życzenie każdy członek może uzyskać do nich wgląd.

 

Z zebranych środków Stowarzyszenie zatrudnia na umowę o pracę pracownika naukowego w stopniu doktora, co jest elementem prawnie wymaganym dla uzyskania zezwoleń na powadzenie badań.

 

Wszelkie wydatki przekraczające najpilniejsze potrzeby Stowarzyszenia finansowane są z prywatnych środków sympatyków i bezinteresownych często poświęceń ludzi dobrej woli.

 

Prosimy zatem o powściągliwość w komentarzach i unikanie niepotrzebych uszczypliwości.

 

Z wyrazami uszanowania i sympatii 
Prezes Zarządu 
Konrad Rycerz
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.